جهت ثبت نام در همایش ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده وسپس با فعال سازی نام کاربری خود، فرم شرکت در همایش را تکمیل کنید.